Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Πουλόβερ για κορίτσια με ένα λουλουδάτο φύλλο

Η Maria Dimitriou κοινοποίησε το βίντεο του χρήστη Рукоделие Вязание Knitting Handmade.


Свитер для девочки с узором из листьев
Размер свитера 2830 (российский) для девочки 2 лет
Вам потребуется 300 г пряжи типа Kartopu Flora фиолетового цвета номер K718 (100% акрил, 230 м100 г), круговые и чулочные спицы №4.
Резинка попеременно 2 лиц. п., 2 изн. п.
Узор листики для кокетки вязать по схеме 1, на которой приведены только нечетные ряды.
В четных рядах петли вязать по рисунку и накиды вязать изн., если не указано иное.
Узор листики для окантовки низа вязать по схеме 2, на которой приведены только лиц. ряды.
В изн. р. петли вязать по рисунку и накиды вязать изн., если не указано иное.
Платочная вязка в круг. рядах 1 круг. ряд - лиц. п., 1 круг.ряд - изн. п.
Узор колосок в круг. рядах
с 1-го по 4-й круг. р. 1 п. платочной вязки, 3 лиц. п., 1 п. платочной вязки.
5-й круг. р. 1 п. платочной вязки, ввести спицу на 4 р. ниже в среднюю лиц. петлю, вытянуть длинную петлю, провязать 3 лиц. п. и снова ввести спицу на 4 ряда ниже и вытянуть длинную петлю, 1 п. платочной вязки.
6-й круг. р. 1 п. платочной вязки, снять вытянутую петлю на правую спицу как лиц., нить за работой, 3 лиц. п., снять вытянутую петлю на правую спицу как лиц., нить за работой, 1 п. платочной вязки, кром.
7-й круг. р. 1 п. платочной вязки, снять вытянутую петлю и снять след. лиц. п., поменять местами и снова вернуть на левую спицу, провязать вместе лиц., 1 лиц. п., вытянутую петлю и лиц. провязать вместе лиц., 1 п. платочной вязки.
8-й круг. р. вязать как 1-й круг. р.
Повторять с 5-го по 8-й круг. р.
Плотность вязания
платочной вязки 18 п. и 36 круг. р. = 10 х 10 см;
узора листики для кокетки 1 листик = 8,5 см в ширину и 11 см в высоту;
узора листики для окантовки 1 раппорт узора = 5,5 см в ширину и 6 см в высоту.
Свитер вяжется по кругу сверху вниз без швов.
На чулочные спицы набрать 80 п. и распределить по кругу по 20 п., замкнуть в круг и для воротника провязать 12 см резинкой.
Затем провязать 1 круг. ряд лиц. петлями, при этом убавить 2 п. = 78 п.
Продолжить узором листики для кокетки, выполнив 6 х раппорт из 13 п. По мере увеличения петель перейти на круговые спицы.
Провязать в длину 32 ряда и продолжить по кругу платочной вязкой, при этом на концах листиков вязать узором колосок (из 3 лиц. п.).
Хотела к кокетке присоединить оборку из листьев, но получается немного грубо, так что можно просто связать для девочки манишку-воротник.
Провязать 16 см от воротника и для спинки, переда и рукавов петли распределить след. образом
по 51 п. на перед и спинку и по 35 п. на рукава.
Петли рукавов отложить на вспом. спицы и вязать по кругу перед и спинку, при этом в месте соединения рукавов добрать с обеих сторон по 3 п.
Теперь всего на спицах 54 + 54 п. = 108 п.
Продолжить вязать по кругу и через 30 см от воротника петли закрыть.
Со вспом. спицы на чулочные спицы перенести петли рукава, поднять от переда и спинки по 3 п. ( = 41 п.) и провязать платочной вязкой с узором колосок 17 см или 30 ребер платочной вязки или 19 раппортов в высоту узора колосок.
Для небольшого скоса рукава от поднятия петель через каждые 4 см в лиц. ряду ребра платочной вязки убавить по 1 п. (2 п. вместе лиц.) = 37 п.
В последнем ряду (= 19-го раппорта в высоту) узора колосок 7-ю и 8-ю п., 14-ю и 15-ю, 21-ю и 22-ю, 28-ю и 29-ю, 35-ю и 36 п. провязать вместе лиц. = останется 32 п.
Продолжить резинкой и через 12 рядов = 4,5 см резинки петли закрыть.
Для окантовки низа связать 13 раппортов в высоту узором листики 2 и петли закрыть.
Соединить наборный и закрытый края вместе и пришить окантовку к низу свитера.
 
------------------------------------
 
Πουλόβερ για κορίτσια με ένα λουλουδάτο φύλλο

Το μέγεθος του πουλόβερ 2830 (Ρωσικά) για ένα κορίτσι 2 ετών

Χρειάζεσαι 300 g από νήματα τύπου kartopu φλώρα ιώδες χρώμα αριθμός k718 (100 % ακρυλικό, 230 ΚΕ M100), εγκύκλιο και chulochnyye ακτίνες. No. 4.

Τσίχλα εναλλάξ 2 άτομα. Π., 2 izn. Συναγωνισμό

Μοτίβο φεύγει για κοκέτες πλέξιμο σχετικά με το καθεστώς του 1, η οποία περιέχει μόνο τα ζυγά σειρά.

Ακόμα και στις τάξεις των αρθρώσεων να πλέκω στο σκίτσο και nakidy πλέκω ipms., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Μοτίβο φεύγει για τα σύνορα του κάτω από το πλέξιμο μοτίβο 2, στο οποίο υπάρχουν μόνο άτομα. Τάξεις.

Σε изн. ρ. βρόχο δεμένη στο σκίτσο και nakidy πλέκω ipms., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Platochnaya δεμένη σε ένα κύκλο. Το 1 ο κύκλος. Ένας αριθμός ατόμων. Π., 1 κύκλο. Ένας αριθμός - izn. Συναγωνισμό

Μοτίβο αυτί σε έναν κύκλο. Τάξεις

Από την 1 η έως την 4 η οδό Круг. ρ. 1 σ. Πλέξε platochnoy 3 πρόσωπα. Σ., 1 σ. Platochnoy πλέκω.

5 ος круг. ρ. 1 σ. Πλέξε platochnoy να εισαγάγει το 4 r καρφωμένος. Κάτω από το μέσο όρο των προσώπων. Η θηλιά, τράβα μια μακρά βρόχο, PROVYAZATʹ 3 lic. Συναγωνισμό και πάλι συμπληρώνεται ο αριθμός 4 καρφωμένο κάτω και τραβήξτε μια μακρά βρόχο, 1 σ. Platochnoy πλέκω.

6 ος круг. ρ. 1 σ. Πλέξε platochnoy αποσύρει vytyanutuyu θηλιά στο σωστό κάρφωσα ως πρόσωπα., η κλωστή για το έργο των 3 ατόμων. Σ., αποσύρει vytyanutuyu θηλιά στο σωστό κάρφωσα ως πρόσωπα., κλωστή για δουλειά, 1 σ. Πλέξε platochnoy κρομ.


7 ος круг. ρ. 1 σ. Πλέξε platochnoy αποσύρει vytyanutuyu βρόχο και βγάλε το μονοπάτι. Πρόσωπα. Σ., αντιστροφή και πάλι πίσω στο αριστερό, κάρφωσα provyazatʹ μαζί πρόσωπα., 1 άτομα. Σ., vytyanutuyu βρόχο και των προσώπων. Provyazatʹ μαζί πρόσωπα., 1 σ. Platochnoy πλέκω.

8 ος круг. ρ. πλέξιμο ως ο 1 ος круг. ρ.

Επαναλαμβάνω, από την 5 η έως την 8 η οδό круг. ρ.

Η πυκνότητα του πλεξίματος

Platochnoy-18 σ. Και 36 круг. ρ. = 10 x 10 cm ·

Μοτίβο φεύγει για κοκέτες 1 ΦΎΛΛΟ = 8,5 cm πλάτος και 11 cm ύψος ·

Μοτίβο φεύγει για σύνορα 1 ΠΡΟΣΘΕΤΉ ΜΟΤΊΒΟ = 5,5 cm πλάτος και 6 εκατοστά σε ύψος.

Πουλόβερ χωράει σε μια θηλιά από πάνω προς τα κάτω χωρίς ράμματα.

Σε chulochnyye ακτίνες καλέστε 80 σ. Και διανείμει σε έναν κύκλο στο 20 σ., να κλειδώσει σε ένα κύκλο για ένα κολάρο provyazatʹ 12 cm λαστιχάκια.

Τότε provyazatʹ 1 κύκλο. Ένας αριθμός ατόμων. Μεντεσέδες, ΑΦΑΊΡΕΣΕ 2 σ. = 78 σ.

Για να συνεχίσει το μοτίβο φεύγει για κοκέτες, συμπληρώνοντας 6 x συμπάθεια από 13 σ. Καθώς οι μεντεσέδες να στραφούν προς τις κυκλικές βελόνες πλεξίματος.

Provyazatʹ σε μήκος 32 διεγερτικά και να συνεχίσουν τον κύκλο platochnoy παχύρρευστο, ενώ στα άκρα της listikov πλέξιμο μοτίβο αυτί (από 3 lic. Κ. λπ. ).

Ήθελα να προσθέσω koketke πλισέ μανιτάρι από φύλλα, αλλά απ 'ότι φαίνεται λίγο σκληρό, οπότε μπορείς να δέσεις για ένα κορίτσι απ' το κολάρο μου.

Provyazatʹ 16 cm από το γιακά και προς τα πίσω και μανίκια pereda μεντεσέδες να διανέμουν τα ίχνη. Τρόπος

Στις 51 μ. Μπροστά και το πίσω μέρος και 35 σ. Σχετικά με τα μανίκια.

Εξαρτάται από τα μανίκια να αναβάλει se. Οι βελόνες πλεξίματος και πλέξιμο σε κύκλους μπροστά και πίσω, ενώ στην διασταύρωση των τριών κλαδιά και στις δύο πλευρές στις 3 μ.

Τώρα όλες οι ακτίνες του 54 + 54 σ. = 108 σ.

Συνεχίστε το πλέξιμο σε κύκλους και μέσω 30 cm από το κολάρο για να κλείσει το κύκλωμα.

Με se. Τις ακτίνες στο chulochnyye ακτίνες να αναβάλει την μεντεσέδες μανίκια, σήκωσε από πίσω και μπροστά στο 3 σ. (= 41 σ.) και provyazatʹ platochnoy παχύρρευστο λουλουδάτο αυτί 17 cm ή 30 παϊδάκια platochnoy πλέκεις ή 19 rappaports ψηλός μοτίβο αυτί.

Για ένα μικρό scosa μανίκια από την αύξηση της μεντεσέδες κάθε 4 cm σε πρόσωπα. Ένας αριθμός πλευρό να πλέκω platochnoy αφαίρεσε 1 σ. (2 σ. Από κοινού προσώπων.) = 37 σ.

Στην τελευταία σειρά (= 19 ος rapporta στο ύψος) μοτίβο αυτί του 7 ΟΥ ΚΑΙ 8 ου σ., του 14 ου και 15 ου, 21 ου και του 22 - Γιου, 28 ου και 29 ου, 35 ου και 36 σ. Provyazatʹ μαζί πρόσωπα. = 32 σ.

Να συνεχιστούν τα λαστιχάκια και 12 σειρές = 4,5 cm λαστιχάκια για να κλείσει το κύκλωμα.

Στα σύνορα του κάτω 13 γραβάτα στο ύψος του rappaports μοτίβο αφήνει 2 και κλείσε την θηλιά.

Συνδέστε το dial-Up και κλειστές τις άκρες μαζί και ράβω okantovku στον πάτο του πουλόβερ.
·