Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

http://www.onassis.gr/enim_deltio/36_07/bookreport.php


                                  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Cyril Mango (επιμ. έκδ.), 

μτφρ. Όλγα Καραγιώργου, 
επιμ. έκδ. Γιασμίνα Μωυσείδου,
Αθήνα: εκδ. Νεφέλη, 2006, σελ. 442, 
32 έγχρωμες και 203 ασπρόμαυρες εικόνες, 
31 χάρτες και σχέδια, βιβλιογραφία, ευρετήριο. ISBN: 960-8132-76-2

Μακράν του να επιχειρεί να αποτελέσει μια πλήρη και συνεκτική ιστορία του Βυζαντίου, ο τόμος απαρτίζεται από μιαν εύστοχη συλλογή δοκιμίων στα επιμέρους θέματα, με έμφαση στην πολιτισμική ιστορία, γραμμένα από ορισμένους από τους επιφανέστερους ειδικούς του κλάδου, όπως ο ίδιος ο Σύριλ Μάγκο, που συνδυάζει την βαθειά γνώση της τέχνης και της τοπογραφίας της Κωνσταντινούπολης με μια σπάνια εξοικείωση με τα κείμενα της εποχής. Εκτός από τα κείμενα του ιδίου, στον τόμο ξεχωρίζουν οι συμβολές της Πατρίτσια Κάρλιν-Χάυτερ για την σκοτεινή έως πρόσφατα περίοδο της Εικονομαχίας, του Πωλ Μαγκνταλίνο, άριστου γνώστη του 12ου αιώνα, καθώς και του πολύ Ίχορ Σεφτσένκο, που προσφέρει μια περιεκτική επισκόπηση των γραμμάτων και των τεχνών της εποχής των Παλαιολόγων. Την σύγχρονη και ελκυστική αυτήν εισαγωγή στον βυζαντινό πολιτισμό συμπληρώνει η εντυπωσιακή εικονογράφηση με συχνά ασυνήθιστες ή και δυσεύρετες φωτογραφίες, οι περισσότερες από τις οποίες δυστυχώς αναπαράγονται ασπρόμαυρες. Πλήρης και επαρκέστατη η δύσκολη εργασία της μεταφράστριας Όλγας Καραγιώργου, υποτρόφου βυζαντινολόγου, καθώς και της επιμελήτριας της ελληνικής έκδοσης Γιασμίνας Μωυσείδου. 
                      --------------------------------------------------
Η ιστορία του Βυζαντίου που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα στη Βρετανία από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αποτελεί ένα πλήρες, μεστό και τεκμηριωμένο συλλογικό έργο για το Βυζάντιο. Ένα βιβλίο που αφηγείται το μακρύ ταξίδι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την ιστορία της από τον 4ο έως και τον 15ο αιώνα, από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι την Άλωση. Τα κεφάλαιά του, που καθένα τους αποτελεί και μια ξεχωριστή πρωτότυπη πραγματεία, είναι γραμμένα με γλαφυρότητα και σαφήνεια από διεθνούς κύρους επιστήμονες ενώ η διάρθρωση του φέρει τη σφραγίδα του καθηγητή Cyril Mango -η δομή των κεφαλαίων επιτρέπει τη συνύπαρξη της αφήγησης των γεγονότων (πολέμων, εκκλησιαστικών ερίδων, δυναστικών ιστοριών) με την περιγραφή του χώρου και των ανθρώπων, του κοινωνικού ιστού και της καθημερινής ζωής. Η πλούσια εικονογράφηση του τόμου, εικόνες μνημείων, τόπων και έργων τέχνης με τον αντίστοιχο σχολιασμό, αλλά και τα διαγράμματα και οι χάρτες που συνοδεύουν το κάθε κεφάλαιο καθιστούν το έργο εύληπτο, και ταυτόχρονα γοητευτικό, ικανό να εξάψει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Με σεβασμό στον πολιτισμό που συνέδεσε τον αρχαίο με τον σύγχρονο κόσμο, διαμόρφωσε τη νεώτερη εποχή και επηρέασε βαθιά Ανατολή και Δύση, οι συνεργάτες αυτής της έκδοσης παρουσιάζουν μια ζωντανή εικόνα της ακμής και της παρακμής του Βυζαντίου. "Μια εξέχουσα ομάδα κορυφαίων επιστημόνων αφηγείται την ιστορία του λαού και της πολιτικής, της θρησκείας, του πολιτισμού, του εμπορίου του Βυζαντίου και της κληρονομιάς του που διαμόρφωσε τόσο τις ανατολικές όσο και τις δυτικές κοινωνίες". (εφημερίδα "The Independent") Περιέχονται τα κεφάλαια: - Peter Sarris, "Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τον Κωνσταντίνο έως τον Ηράκλειο (306-641)" - Clive Foss, "Η ζωή στην πόλη και στην ύπαιθρο" - Cyril Mango, "Νέα θρησκεία, παλαιός πολιτισμός" - Robert Hoyland, "Η άνοδος του Ισλάμ" - Warren Treadgold, "Ο αγώνας για επιβίωση (641-780)" - Patricia Karlin-Hayter, "Εικονομαχία" - Paul Magdalino, "Η Μεσαιωνική Αυτοκρατορία (780-1204)" - Cyril Mango, "Η αναβίωση των γραμμάτων και των τεχνών" - Jonathan Shepard, "Διαδίδοντας τον Λόγο του Θεού: οι βυζαντινές ιεραποστολές" - Stephen W. Reinert, "Ο διαμελισμός (1204-1453)" - Ihor Sevcenko, "Τα γράμματα και οι τέχνες στην εποχή των Παλαιολόγων" - Elizabeth Jeffreys και Cyril Mango, "Προς την κατεύθυνση ενός ελληνοφραγκικού πολιτισμού" - Επτά κεφάλαια ειδικότερου ενδιαφέροντος (παρεμβάλλονται στα ανωτέρω) - Χρονολόγιο - Επιλεγμένη βιβλιογραφία - Ευρετήριο