Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

...και το μυαλό μου είναι θολό...