Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

ένα πλούσιο ρολό

Ο χρήστης Maria Dimitriou κοινοποίησε το βίντεο του χρήστη Tasty.

Tasty
We've made a lot of things into rolls...but not quite like this 😍!
FULL RECIPE: https://tasty.co/recipe/scalloped-potato-roll

Έχουμε κάνει πολλά πράγματα σε ρόλους... αλλά όχι ακριβώς έτσι!
Πλήρης συνταγή: https://tasty.co/recipe/scalloped-potato-roll
·
αν θέλετε να μας υποστηρίξετε 
πατείστε play στο μαύρο πλαίσιο πάνω δεξιά 
ευχαριστώ !